Lejebetingelser

OBS! Din bestilling via hjemmesiden er først bindende, når vi har bekræftet din booking.

Afbestilling/annullering
(Se under Tryghedsgaranti nedenfor)

Afbestillingsforsikring
(Se under Tryghedsgaranti nedenfor)

Ankomst og afrejse
Lejemålet starter kl. 15 på ankomstdagen og slutter senest kl. 10 på afrejsedagen (senest kl. 11.00 ved weekendudlejninger).  

Servicekonsulenten kontaktes på det på bekræftelsen nævnte telefonnummer,

Efter ankomsten til sommerhuset vil husets servicekonsulent byde velkommen samt informere jer om huset og dets faciliteter. Ved samme lejlighed opkræves depositum og evt. betaling for rengøring*.

Bestilling og betaling
Når du bestiller et sommerhus på Luksushuse.dk er bestillingen først bindende, når vi har bekræftet din booking. Vi sender din bookingbekræftelse på email. 

Feriehusudlejning er momsfritaget i Danmark. Priserne er dagspriser.

Ved bestilling af sommerhuset opkræves en forudbetaling på 25 % af lejebeløbet. Det resterende beløb opkræves ca. 8 uger før lejeperiodens start. Ved bestilling senere end 8 uger før lejemålets påbegyndelse forfalder det fulde beløb omgående. 

Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, kan lejeaftalen annulleres, idet manglende betaling betragtes som misligholdelse af aftalen. Evt. indbetalt forudbetaling tilbagebetales ikke. Udover betaling af selve lejen, opkræves der betaling for eventuel rengøring  og depositum ved ankomst til sommerhuset som beskrevet herunder. Ved afrejse afregnes desuden energiforbrug. Se mere herom nedenfor.

På luksushuse.dk kan der betales med:

 • Dankort/Visadankort
 • Visa
 • Mastercard
 • Bankoverførsel

Ved betaling med firma-kreditkort pålægges følgende gebyrer: Dankort/VISA-Dankort (gebyrfrit), Mastercard (1,5%), VISA (1,5%), VISA Electron (1,5%)
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Når du handler med Luksusushuse.dk indgås aftaler på Dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@luksushuse.dk eller logge ind på siden.

Brænde til brændeovn
Brænde til pejs eller brændeovn er ikke inkluderet i lejebeløbet. Lokalt sælges ofte brænde i små portioner. Pejs eller brændeovn skal tømmes for aske inden afrejse.

Demobilleder
I nogle husbeskrivelser på www.luksushuse.dk vises demobilleder. Dvs. at billederne ikke er af det pågældende hus men et tilsvarende. Vær opmærksom på at møblement og andet interiør kan være forskelligt fra det viste hus. Såfremt der er brugt demobilleder, vil dette fremgå af den enkelte husbeskrivelse.

Depositum*
Depositum skal betales kontant i DKK eller EURO ved ankomst til sommerhuset. Størrelsen på dette fremgår af ordrebekræftelsen. Hensigten med depositum er udelukkende at sikre husejerens interesser ved eventuelle skader på sommerhuset. Depositum returneres ved afrejse, såfremt der ikke forekommer skader på sommerhuset og inventar.
Før returnering fratrækkes energiforbruget. Skulle værdien af ovennævnte modregning, overstige depositumsbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet jer i regning før afrejse fra sommerhuset.

BEMÆRK:
Ved lejeperioder af mere end 13 dages varighed, vil der blive opkrævet dobbelt depositum ved ankomsten.
Ved udlejning til grupperejsende, kan det normale depositum forhøjes op til 3 gange, såfremt servicekonsulenten vurderer, at der er behov for dette. Se mere herom under punktet "Grupperejsende".

Energiforbrug/Forbrugsafregning
Lejeren skal ved ankomst/afrejse i fællesskab med servicekonsulenten aflæse forbrugsmålere og notere tallene. Ved afrejsen beregnes forbrugsomkostningerne, og beløbet modregnes i det betalte depositum. Forbrug omfatter el, vand og varme. Enhedspriserne fremgår på lejerlogin samt lejebeviset.

Vær opmærksom på, at lejer hæfter for forbruget i den fulde lejeperiode, hvis ikke der på forhånd indgåes aftale med luksushusets servicekonsulent om senere ankomst og/eller tidligere afrejse.

Energiforbruget i spa- og poolhuse varierer meget i forhold til husets størrelse, indretning, vejrforhold, antal mennesker og den generelle brug af huset. Man bør forvente et højere energiforbrug på spa- og poolhuse i forhold til traditionelle sommerhuse, idet det kræver mere energi at holde en swimmingpool/spa varm. Du er altid velkommen til at kontakte os telefonisk, hvis du ønsker et uforpligtende skøn på forbruget på et konkret hus.

Faciliteter
I langt de fleste luksussommerhuse er der mange tekniske installationer som vaskemaskine, svimmingpool, spa, sauna, airhockey, parabol, fjernsyn og lignende til rådighed. Eftersom disse faciliteter står gratis til rådighed for lejerne, kan Luksushuse.dk og sommerhusejer ikke gøres ansvarlige for midlertidige og uforudsete udfald, fejl og mangler. I sådanne tilfælde kontaktes servicekonsulenten, som forsøger at udbedre problemer hurtigst muligt.

Force majeure
Såfremt lejemålet umuliggøres eller vanskeliggøres af begivenheder, som ikke kunne forudses (force majeure) kan Luksushuse.dk og husejer ikke stilles til ansvar.  

Herunder er det gældende, at Luksushuse.dk og husejer ikke kan gøres ansvarlig, såfremt huset eller grunden udsættes for insektangreb, skadedyr eller i tilfælde af tyveri.

Fortrydelsesret
Efter forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2 er der ikke fortrydelsesret på aftaler om indkvartering. Se dog vores regler om annullering nedenfor under Tryghedsgaranti.

Grupperejsende
Er der tale om en gruppe/ungdomsgruppe, har man pligt til at oplyse dette ved bestilling, og Luksushuse.dk og husejer har ret til at afvise disse. En ungdomsgruppe defineres som en gruppe gæster, der hovedsageligt er under 25 år. Vi forbeholder os ret til at opkræve tredobbelt depositum ved ankomsten til sommerhuset og obligatorisk bestilling af slutrengøring. Depositummet kan ydermere tilbageholdes op til en uge efter afrejse, indtil sommerhuset kan blive grundigt gennemgået og rengjort.

I visse luksushuse er ungdomsgrupper ikke tilladt. Dette fremgår på den enkelte huspræsentation. Hvis en ungdomsgruppe alligevel har lejet et hus, hvor ungdomsgrupper ikke er tilladt, vil de blive afvist ved ankomsten. 

Herudover skal følgende krav opfyldes: Huset skal lejes af en myndig person, og der skal være en myndig person tilstede under opholdet.

Såfremt de ovenstående betingelser ikke overholdes, kan Luksushuse.dk, husejer eller servicekonsulenten afvise gruppen ved ankomst eller under opholdet. Lejen vil ikke blive tilbagebetalt. 

Hems
I flere luksushuse er der indrettet hems med sovepladser. Disse sovepladser er sædvanligvis ikke velegnede til mindre børn, ældre eller gangbesværede, da adgangen til hems ofte er med en skrå stige. Brugen af hemsen er på lejers eget ansvar. Kontroller altid, at hemsestige er korrekt monteret før brug.

Husdyr
2 hunde eller katte er velkomne i flere af vore luksushuse, hvorimod andre sommerhusejere frabeder sig dyr i deres sommerhus. Oplysning herom fremgår af den enkelte sommerhusbeskrivelse. Luksushuse.dk og husejer kan ikke garantere, at der ikke har opholdt sig hunde eller katte i huse, hvor husdyr ikke er tilladt. Husk at tjekke de gældende regler for evt. karantæne ved indrejse med husdyr fra udlandet.

Ikke-ryger-huse
Vi henstiller til, at der ikke må ryges i huse klassificeret som ikke-ryger-huse. Luksushuse.dk eller husejer kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere er blevet røget i huset.

Lejerskader
(Se under Tryghedsgaranti nedenfor)

Mangler/reklamation
Såfremt der konstateres mangler ved det lejede luksushus, forpligter lejer sig til omgående at meddele dette til husets servicekonsulent, der inden for rimelig tid skal forsøge at udbedre manglen. Først i det tilfælde, at manglen ikke kan udbedres indenfor rimelig tid, vil lejer være berettiget til at modtage kompensation fra Luksushuse.dk og husets ejer.

Skriftlige reklamationer kan stiles til

Luksushuse.dk
Livøvej 2A
8800 Viborg

eller info@luksushuse.dk

Luksushuse.dk er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, der har oprettet et ankenævn der behandler reklamationer fra lejere, der ikke har kunnet finde en tilfredsstillende løsning med udlejningsbureauet.  Læs mere på www.fbnet.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

www.luksushuse.dk er e-mærket, og du kan derfor vælge at benytte dig af e-mærkets gratis sagsbehandling. Når du har handlet på en e-mærket webshop er du desuden omfattet af e-mærkets køberbeskyttelse. Læs mere på emærket.dk eller ring på tlf. 44858590.  

Medbringes
Til et luksushusophold skal I selv medbringe: sengelinned (dvs. lagner, dynebetræk og hovedpudebetræk), viskestykker, karklude, håndklæder, toilet- og rengøringsartikler inkl. artikler til opvaskemaskinen og vaskemaskine. Til huse med faciliteter som DVD, Playstation medbringes også egne film, spil mv.

Nyopførte huse
Ved nyere sommerhuse har græs, buske og lignende ikke altid nået at vokse op.

Nøglen
Den tilknyttede servicekonsulent kontaktes inden ankomst til sommerhuset for informationer om nøgleudlevering. Kontaktoplysningerne fremgår af den tilsendte ordrebekræftelse.

Personantal
Det angivne personantal på den enkelte husbeskrivelse angiver, hvor mange gæster der til en hver tid maksimalt må bebo sommerhuset (dog regnes børn under 3 år, som benytter weekendseng og højstol ikke med). Såfremt der befinder sig flere personer i sommerhuset eller på grunden, har husejer, servicekonsulenten eller Luksushuse.dk ret til at bortvise de ekstra personer uden varsel.
Hvis denne bortvisningen ikke overholdes indenfor 12 timer har Luksushuse.dk ret til at ophæve lejeaftalen og bortvise alle beboere uden yderligere varsel.

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik gælder for data oplyst i forbindelse med køb på hjemmesiden luksuhuse.dk eller ved direkte kontakt til virksomheden Luksushuse.dk:

Dataansvarlig er:

Luksushuse.dk A/S
Livøvej 2A
8800 Viborg

CVR. 31347904

Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

For at du kan indgå aftale med os på Luksushuse.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

I enkelte tilfælde kan vi have behov for kendskab til dit bankkontonummer. Umiddelbart efter brugen af bankkontonummeret (f.eks. ved returnering af rest-depositum) slettes dette igen.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Luksushuse.dk A/S og opbevares under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvornår sker der databehandling?

Indsamling, registrering og behandling af data sker

 • Ved gennemførelse af en bestilling
 • Ved elektronisk korrespondance
 • Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Hvem deler vi oplysningerne med?

For på bedste vis at kunne levere ydelsen til dig, videregives dit navn samt telefonnummer til luksushusets servicekonsulent.

Vi samarbejder herudover med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Datasikkerhed

Luksushuse.dk har procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data beskyttes mod tab, ændring eller misbrug.

Ved brud på sikkerheden vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Beskyttelse af personoplysninger

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Luksushuse.dk, skal du rette henvendelse på info@luksushuse.dk eller telefon 8725 7165.

Cookies
På luksushuse.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på luksushuse.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere luksushuse.dk

Personskade
Ophold i et luksussommerhus samt brug af alle husets faciliteter sker på eget ansvar og Luksushuse.dk er derfor ikke ansvarlig for personskade i forbindelse med et ophold. Al færdsel på hems foregår på eget ansvar. Kontrollér altid, at hemsestige er korrekt monteret før brug.

Rengøring
Vi anbefaler at bestille rengøring af huset. Husene er store, og det er meget tidskrævende at gøre dem grundigt rent. Prisen for rengøringen, der udføres af professionelle rengøringsassistenter, afhænger af husenes størrelse og indretning. Prisen fremgår af de enkelte husbeskrivelser, og rengøringen betales kontant til servicekonsulenten ved ankomsten til huset.

Selvom I vælger at bestille rengøringen skal følgende foretages inden afrejse:
• Oprydning både ude og inde
• Opvask/tømme opvaskemaskinen
• Rengøre havegrillen
• Tømme affaldsposer
• Fylde tomme flasker m.m. i nærmeste container
• Skulle I under ferien have ommøbleret, bedes I inden afrejse sætte det hele tilbage, som I fandt det ved ankomst
• Hvis I har haft husdyr med – fjerne dyrehår og efterladenskaber
• Fjerne cigaret-skodder

Såfremt ovenstående ikke er gjort ved afrejsen, er servicekonsulenten berettiget til at opkræve ekstra betaling for dette.

Vælger man selv at rengøre huset, findes her en vejledning til, hvad der skal gøres. Husk selv at medbringe rengøringsartikler.

Servicekonsulent
Hvert luksushus har en lokal servicekonsulent tilknyttet. De kommer ud og byder lejer velkommen ved ankomsten og vejleder gerne om husets forskellige faciliteter og lokalområdet. Såfremt der skulle opstå tvivlspørgsmål under opholdet kontaktes også servicekonsulenten på det angivne telefonnummer.

Støj
Der kan også i feriehusområder forekomme støj fra byggeri, naboer, militær, trafik eller lignende, og Luksushuse.dk og husejer kan ikke gøres ansvarlig for sådanne støjgener.
Følgende områder ligger i nærheden af militære øvelsesområder: Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø

Swimmingpool og spabad
For at sikre den optimale vandkvalitet føres der regelmæssig kontrol med husets swimmingpool. Lejer er derfor forpligtet til at give pool-teknikeren adgang til poolrummet.  

Lejeren er af sikkerhedsmæssige årsager endvidere forpligtet til at følge enhver anvisning fra Luksushuse.dk, husejer eller husets servicekonsulent vedr. brug af swimmingpoolen. Lejeren er selv ansvarlig for brugen af swimmingpool og spa. Mindre børn må aldrig opholde sig i poolrummet uden opsyn af voksne.

Telte, campingvogne mv.
Det er ikke tilladt at opstille telte, campingvogne eller tilsvarende på eller ved grunden.

Tryghedsgaranti
Tryghedsgarantien er inkluderet i lejeprisen.

Afbestilling/annullering
Ønsker lejer at ændre eller annullere lejemålet gælder følgende retningsliner:

Indenfor syv dage fra bestillingstidspunktet kan bestillingen frit ændres/annulleres, såfremt der er mere end 4 uger til planlagt ankomst.

Ind til otte uger før planlagt ankomst
Ved annullering betales et afbestillingsgebyr på 25% af lejen.
Ved ændring betales et ændringsgebyr på kr. 500.

Mindre end otte uger til planlagt ankomst
Bookingen kan ikke ændres/afbestilles med mindre der er tale om en forsikringssag (se mere nedenfor).

 Afbestillingsforsikring
Tryghedsgarantien indeholder en afbestillingsforsikring.  Afbestillingsforsikringen dækker, hvis I bliver nødt til at annullere bookingen som følge af

 • dødsfald i sikredes nærmeste familie
 • akut opstået sygdom eller tilskadekomst i sikredes nærmeste familie
 • brand eller indbrud i sikredes bolig
 • uventet opsigelse af sikrede
 • påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse af sikrede
 • skilsmisse (ved lejemål indgået efter 31.12.2017)

Se betingelserne her

(Obs! Vi har skiftet samarbejdspartner. Derfor findes forsikringsbetingelserne for lejemål indgået før 1.1.2018 her)

Har du brug for at benytte dig af forsikringen, bedes du kontakte Luksushuse.dk.

Lejerskader
Lejeren forpligtiger sig til at behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, og lejeren er overfor luksushusejeren ansvarlig for de skader på luksushuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede luksushus. Luksushusets servicekonsulent laver efter hvert lejerskifte og inden næste lejemåls ikrafttræden en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller dets inventar konstateres. 

I tryghedsgarantien er tillige indeholdt en ansvarsforsikring, der dækker ødelagt indbo. Du kan se betingelserne for forsikringen her.

(Obs! Vi har skiftet samarbejdspartner. Derfor findes forsikringsbetingelserne for lejemål indgået før 1.1.2018 her)

Har du brug for at benytte dig af forsikringen, bedes du kontakte Luksushuse.dk.

Vejafstand
Der kan være længere vejafstande end angivet i husbeskrivelsen, da veje og stier ikke altid fører direkte til destinationen, og da alle afstande er i angivet i luftlinje.

* Der gælder andre betingelser for udlejning til virksomheder og institutioner, hvor depositum og rengøring kan opkræves på faktura forud for opholdet.