Lejebetingelser

OBS! Din bestilling via hjemmesiden er først bindende, når vi har bekræftet din booking.

Afbestilling/annullering
(Se under Tryghedsgaranti nedenfor)

Afbestillingsforsikring
(Se under Tryghedsgaranti nedenfor)

Ankomst og afrejse
Lejemålet starter kl. 15 på ankomstdagen og slutter senest kl. 10 på afrejsedagen (senest kl. 11.00 hvis afrejsedagen er en søndag).  

Servicekonsulenten kontaktes senest et døgn inden lejeperiodens start på det på udleverede telefonnummer, så der kan aftales nøgleoverdragelse mv. 

Efter ankomsten til sommerhuset vil husets servicekonsulent byde velkommen samt informere jer om huset og dets faciliteter. Ved samme lejlighed opkræves depositum og evt. betaling for rengøring*. Ved afrejse udregnes og betales forbrugsomkostninger.

Bestilling og betaling
Når du bestiller et sommerhus på Luksushuse.dk er bestillingen først bindende, når vi har bekræftet din booking. Vi sender din bookingbekræftelse på email. 

Feriehusudlejning er momsfritaget i Danmark. Priserne er dagspriser.

Ved bestilling af sommerhuset opkræves en forudbetaling på 25 % af lejebeløbet. Det resterende beløb opkræves ca. 8 uger før lejeperiodens start. Ved bestilling senere end 8 uger før lejemålets påbegyndelse forfalder det fulde beløb omgående. 

Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, kan lejeaftalen annulleres, idet manglende betaling betragtes som misligholdelse af aftalen. Evt. indbetalt forudbetaling tilbagebetales ikke. Udover betaling af selve lejen, opkræves der betaling for eventuel rengøring og depositum som kan betales ved ankomst eller online inden ankomst via det lejer log in som fremgår af bookingbekræftelsen. Ved afrejse afregnes desuden energiforbrug. Se mere herom nedenfor.

På luksushuse.dk kan der betales med:

 • MobilePay
 • Dankort/Visadankort
 • Visa
 • Mastercard
 • Bankoverførsel

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Når du handler med Luksusushuse.dk indgås aftaler på Dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@luksushuse.dk eller logge ind på siden.

Brænde til brændeovn
Brænde til pejs eller brændeovn er ikke inkluderet i lejebeløbet. Lokalt sælges ofte brænde i små portioner. Pejs eller brændeovn skal tømmes for aske inden afrejse.

Demobilleder
I nogle husbeskrivelser på www.luksushuse.dk vises demobilleder. Dvs. at billederne ikke er af det pågældende hus men et tilsvarende. Vær opmærksom på at møblement og andet interiør kan være forskelligt fra det viste hus. Såfremt der er brugt demobilleder, vil dette fremgå af den enkelte husbeskrivelse.

Depositum*
Det er muligt at betale depositum og slutrengøring på tre forskellige måder:

 • Kontant til husets servicekonsulent ved ankomst. 
   
 • Online inden ankomst via det lejer log in som fremgår af bookingbekræftelsen. Vær opmærksom på, at der kan være en behandlingstid på op til 3 uger, før end den endelige depositumsafregning er klar.
   
 • Via bankoverførsel. Også her kan der være en behandlingstid på op til 3 uger, før end den endelige depositumsafregning er klar.

Størrelsen på depositum fremgår af ordrebekræftelsen. Hensigten med depositum er udelukkende at sikre husejerens interesser ved eventuelle skader på sommerhuset. Depositum returneres, såfremt der ikke forekommer skader på sommerhuset og inventar.

Før returnering fratrækkes energiforbruget. Skulle værdien af ovennævnte modregning, overstige depositumsbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet jer i regning når beløbet er opgjort.

BEMÆRK:
Ved lejeperioder af mere end 13 dages varighed, vil der blive opkrævet dobbelt depositum ved ankomsten.

Energiforbrug/Forbrugsafregning
Lejeren skal ved ankomst/afrejse i fællesskab med servicekonsulenten aflæse forbrugsmålere og notere tallene. Ved afrejsen beregnes forbrugsomkostningerne, og beløbet modregnes i det betalte depositum. Forbrug omfatter el, vand og varme. Enhedspriserne fremgår på lejerlogin samt lejebeviset.

Vær opmærksom på, at man som lejer hæfter for forbruget i den fulde lejeperiode.
Hvis servicekonsulenten ikke informeres om senere ankomst og/eller tidligere afrejse, vil målerne blive aflæst ved lejekontraktens begyndelse og igen ved lejekontraktens afslutning og forbruget opkræves herudfra.

Energiforbruget i spa- og poolhuse varierer meget i forhold til husets størrelse, indretning, vejrforhold, antal mennesker og den generelle brug af huset. Man bør forvente et højere energiforbrug på spa- og poolhuse i forhold til traditionelle sommerhuse, idet det kræver mere energi at holde en swimmingpool/spa varm. Du er altid velkommen til at kontakte os telefonisk, hvis du ønsker et uforpligtende skøn på forbruget på et konkret hus.

Faciliteter
I langt de fleste luksussommerhuse er der mange tekniske installationer som vaskemaskine, svimmingpool, spa, sauna, airhockey, parabol, fjernsyn og lignende til rådighed. Eftersom disse faciliteter står gratis til rådighed for lejerne, kan Luksushuse.dk og sommerhusejer ikke gøres ansvarlige for midlertidige og uforudsete udfald, fejl og mangler. I sådanne tilfælde kontaktes servicekonsulenten, som forsøger at udbedre problemer hurtigst muligt.

Fejl
Alle oplysninger på Luksushuse.dk og vores øvrige materialer er formuleret og videregivet efter Luksushuse.dk’s kendskab og så korrekt som muligt. Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v.

Force majeure

Såfremt lejemålet umuliggøres eller vanskeliggøres helt eller delvist af forhold, som forårsages af – eller resulterer ud fra – handlinger eller omstændigheder, der er uden for Luksushuse.dk og/eller husejers kontrol, herunder f.eks. - men ikke begrænset til - oversvømmelse, brand, jordskælv, indgreb fra myndighedernes side, krig, terrortrusler eller terrorhandlinger, optøjer eller andre civile uroligheder, nationale nødstilstande, revolution, embargoer, handelskrige, epidemier, pandemier, grænselukning eller lukning af afgrænsede geografiske områder, frihedsindskrænkninger, strejker eller andre arbejdskonflikter, berettiger en sådan umuliggørelse eller vanskeliggørelse ikke lejer til at annullere eller på anden måde ændre lejeaftalen.

Medmindre udnyttelse af tryghedsgarantien giver anden mulighed, vil lejeaftalen således stadig være gældende i henhold til de aftalte vilkår, og Luksushuse.dk og husejer kan ikke anses for at have misligholdt eller overtrådt lejeaftalen.

Luksushuse.dk og husejer kan derfor heller ikke blive pålagt at tilbagebetale allerede betalt leje. Lejer skal derfor ligeledes betale den ved bestillingen aftalte leje, hvis lejebetaling ikke har fundet sted, når umuliggørelsen og/eller vanskeliggørelsen konstateres. Luksushuse.dk og husejer kan heller ikke på anden måde blive stillet til ansvar og/eller hæfte over for lejer.

Desuden er det gældende, at Luksushuse.dk og husejer ikke kan gøres ansvarlig, såfremt huset eller grunden udsættes for insektangreb, skadedyr eller i tilfælde af tyveri.

Fortrydelsesret
Efter forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2 er der ikke fortrydelsesret på aftaler om indkvartering. Se dog vores regler om annullering nedenfor under Tryghedsgaranti.

Grupperejsende

Det er ikke tilladt for ungdomsgrupper at leje sommerhusene. En ungdomsgruppe defineres som en gruppe gæster, der hovedsageligt er under 25 år.

Såfremt de ovenstående betingelser ikke overholdes, kan Luksushuse.dk, husejer eller servicekonsulenten afvise gruppen ved ankomst eller under opholdet. Lejen vil ikke blive tilbagebetalt. 

Hems
I flere luksushuse er der indrettet hems med sovepladser. Disse sovepladser er sædvanligvis ikke velegnede til mindre børn, ældre eller gangbesværede, da adgangen til hems ofte er med en skrå stige. Brugen af hemsen er på lejers eget ansvar. Kontroller altid, at hemsestige er korrekt monteret før brug.

Hensyn
Vi opfordrer til godt naboskab i sommerhusenes områder, så der vises hensyn over for naboer og andre gæster i området. Dette gælder eksempelvis ro efter kl. 22. 

Husdyr
Op til to hunde eller katte er velkomne i flere af vore luksushuse, hvorimod andre sommerhusejere frabeder sig dyr i deres sommerhus. Oplysning herom fremgår af den enkelte sommerhusbeskrivelse.

Luksushuse.dk og husejer kan ikke garantere, at der ikke har opholdt sig hunde eller katte i huse, hvor husdyr ikke er tilladt og er ikke ansvarlig for eventuelle allergiske reaktioner af nogen form.

Husk at tjekke de gældende regler for evt. karantæne ved indrejse med husdyr fra udlandet. 
Medbringer man husdyr, forpligter man sig til at sørge for, at de er under kontrol, ikke er til gene for naboer og altid opholder sig på grunden eller holdes i snor.

Det er ikke tilladt at lade husdyr være alene hjemme i vore luksushuse. Husdyr må ikke opholde sig i senge og møbler. Alle hår og efterladenskaber efter husdyr skal fjernes fra huset og udendørsarealer inden afrejse – også ved bestilling af slutrengøring.
I enkelte af vores sommerhuse er det på forespørgsel tilladt at medbringe flere husdyr. Dette omfatter obligatorisk bestilling af slutrengøring og 250 kr. i gebyr pr. ekstra husdyr.  

Ikke-ryger-huse
Vi henstiller til, at der ikke må ryges i huse klassificeret som ikke-ryger-huse. Cigaretskodder skal fjernes ved rygning udendørs. Luksushuse.dk eller husejer kan dog ikke garantere, at der ikke tidligere er blevet røget i huset. Ved overtrædelse af rygeforbud i et af vores huse opkræves et gebyr på 3.000,00 kr.

Internet og TV
Internet og TV er en ekstraydelse, som sommerhusejeren stiller til rådighed. Sommerhusområder kan være påvirket af mangelfuld dækning, hvorfor Luksushuse og sommerhusejeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle udfordringer med dårligt signal, mangelfuld dækning eller hastighed. Det samme gælder overbelastning af antenner, kabelproblemer og andre problemer hos leverandøren. Anvendelse af ydelsen skal ske efter gældende lovgivning.

Lejerskader
(Se under Tryghedsgaranti nedenfor)

Mangler/reklamation
Såfremt der konstateres mangler ved det lejede luksushus, forpligter lejer sig til omgående at meddele dette til husets servicekonsulent, der inden for rimelig tid skal forsøge at udbedre manglen. Først i det tilfælde, at manglen ikke kan udbedres indenfor rimelig tid, vil lejer være berettiget til at modtage kompensation fra Luksushuse.dk og husets ejer.

Skriftlige reklamationer kan stiles til

Luksushuse.dk
Livøvej 2A
8800 Viborg

eller info@luksushuse.dk

Luksushuse.dk er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, der har oprettet et ankenævn der behandler reklamationer fra lejere, der ikke har kunnet finde en tilfredsstillende løsning med udlejningsbureauet.  Læs mere på www.fbnet.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

www.luksushuse.dk er e-mærket, og du kan derfor vælge at benytte dig af e-mærkets gratis sagsbehandling. Når du har handlet på en e-mærket webshop er du desuden omfattet af e-mærkets køberbeskyttelse. Læs mere på emærket.dk eller ring på tlf. 44858590.  

Medbringes
Til et luksushusophold skal I selv medbringe: sengelinned (dvs. lagner, dynebetræk og hovedpudebetræk), hynder til havemøbler, viskestykker, karklude, håndklæder, toilet- og rengøringsartikler inkl. artikler til opvaskemaskinen og vaskemaskine. Til huse med spillekonsoller og andet elektronisk udstyr medbringes også egne film, spil, musik mv. Se vores huskeliste her.

Nyopførte huse
Ved nyere sommerhuse har græs, buske og lignende ikke altid nået at vokse op.

Nøglen
Den tilknyttede servicekonsulent kontaktes inden ankomst til sommerhuset for informationer om nøgleudlevering. Kontaktoplysningerne fremgår af den tilsendte ordrebekræftelse.

Parkering
Det er tilladt at parkere på sommerhusets parkeringsområde med det antal biler, der kan være på grunden. Alle andre biler skal parkeres andetsteds, hvor de ikke er til gene for naboer. Der henvises til gældende parkeringsregler.

Personantal
Det angivne personantal på den enkelte husbeskrivelse angiver, hvor mange gæster der til en hver tid maksimalt må bebo sommerhuset (dog regnes børn under 3 år, som benytter weekendseng og højstol ikke med). Såfremt der befinder sig flere personer i sommerhuset eller på grunden, har husejer, servicekonsulenten eller Luksushuse.dk ret til at bortvise de ekstra personer uden varsel.

Hvis denne bortvisning ikke overholdes har Luksushuse.dk ret til at ophæve lejeaftalen og bortvise alle beboere uden yderligere varsel og refusion af lejepris.

Persondatapolitik
Vores persondatapolitik kan du se her

Personskade
Ophold i et luksussommerhus samt brug af alle husets faciliteter og legeredskaber både indendørs og udendørs sker på eget ansvar og Luksushuse.dk er derfor ikke ansvarlig for personskade i forbindelse med et ophold. Al færdsel på hems foregår på eget ansvar. Kontrollér altid, at hemsestige, trampolin, gynge mv. er korrekt monteret før brug.

Rengøring
Vi anbefaler at bestille rengøring af huset. Husene er store, og det er meget tidskrævende at gøre dem grundigt rent. Prisen for rengøringen, der udføres af professionelle rengøringsassistenter, afhænger af husenes størrelse og indretning. Prisen fremgår af de enkelte husbeskrivelser, og rengøringen betales kontant til servicekonsulenten ved ankomsten til huset.

Selvom I vælger at bestille rengøringen skal følgende foretages inden afrejse:
• Oprydning både ude og inde
• Opvask/tømme opvaskemaskinen
• Rengøre havegrillen
• Tømme affaldsposer
• Fylde tomme flasker m.m. i nærmeste container
• Skulle I under ferien have ommøbleret, bedes I inden afrejse sætte det hele tilbage, som I fandt det ved ankomst
• Hvis I har haft husdyr med – fjerne dyrehår og efterladenskaber
• Fjerne cigaret-skodder

Såfremt ovenstående ikke er gjort ved afrejsen, er servicekonsulenten berettiget til at opkræve ekstra betaling for dette.

Vælger man selv at rengøre huset, findes her en vejledning til, hvad der skal gøres. Husk selv at medbringe rengøringsartikler.

Servicekonsulent
Hvert luksushus har en lokal servicekonsulent tilknyttet. De kommer ud og byder lejer velkommen ved ankomsten og vejleder gerne om husets forskellige faciliteter og lokalområdet. Såfremt der skulle opstå tvivlspørgsmål under opholdet kontaktes også servicekonsulenten på det angivne telefonnummer.

Støj
Der kan også i feriehusområder forekomme støj fra byggeri, naboer, militær, trafik eller lignende, og Luksushuse.dk og husejer kan ikke gøres ansvarlig for sådanne støjgener.
Følgende områder ligger i nærheden af militære øvelsesområder: Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø

Swimmingpool, spabad og sauna
For at sikre den optimale vandkvalitet føres der regelmæssig kontrol med husets swimmingpool. Lejer er derfor forpligtet til at give pool-teknikeren adgang til poolrummet. I nogle tilfælde kan poolen ikke benyttes i en kort periode efter kontrol. I sådanne tilfælde vil I blive informeret herom af pool-teknikeren. 
Poolen er fyldt og opvarmet ved ankomst til huset og har en temperatur på mellem 26-29 grader.
Lejeren er af sikkerhedsmæssige årsager endvidere forpligtet til at følge enhver anvisning fra Luksushuse.dk, husejer eller husets servicekonsulent vedr. brug af swimmingpool, sauna og spabad. Lejeren er selv ansvarlig for brugen af swimmingpool, spabad og sauna. Børn må aldrig opholde sig i poolrummet uden opsyn af voksne.

Det er ikke tilladt at hælde vand på husenes sauna.

Telte, campingvogne mv.
Det er ikke tilladt at opstille telte, campingvogne eller tilsvarende på eller ved grunden.

Tryghedsgaranti
Tryghedsgarantien er inkluderet i lejeprisen.

Afbestilling/annullering
Ønsker lejer at ændre eller annullere lejemålet gælder følgende retningsliner:

Indenfor syv dage fra bestillingstidspunktet kan bestillingen frit ændres/annulleres, såfremt der er mere end 4 uger til planlagt ankomst.

Ind til otte uger før planlagt ankomst
Ved annullering betales et afbestillingsgebyr på 25% af lejen.
Ved ændring betales et ændringsgebyr på kr. 500.

Mindre end otte uger til planlagt ankomst
Bookingen kan ikke ændres/afbestilles med mindre der er tale om en forsikringssag (se mere nedenfor).

Ønsker du at afbestille dit ophold, skal du meddele det skriftligt på info@luksushuse.dk, hvorefter vi bekræfter annulleringen per mail. 

 Afbestillingsforsikring

Tryghedsgarantien indeholder en afbestillingsforsikring.  Afbestillingsforsikringen dækker, hvis I bliver nødt til at annullere bookingen eller afbryde ferien før tid som følge af bl.a.:

 • dødsfald i sikredes nærmeste familie
 • akut opstået sygdom eller tilskadekomst i sikredes nærmeste familie
 • skilsmisse
 • komplikationer i forbindelse med graviditet
 • uventet opsigelse af sikrede
 • brand eller indbrud i sikredes bolig
 • væsentlig skade i sikredes egen virksomhed som følge af indbrud, brand, bedrageri, overenskomststridige arbejdsnedlæggelser mm.
 • påkrævet tilstedeværelse som vidne eller nævning

Du kan se og læse de fuldstændige forsikringsbetingelser her.

Har du brug for at benytte dig af forsikringen, kan du anmelde skaden online hos Gouda her.

Lejerskader
Lejeren forpligtiger sig til at behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, og lejeren er overfor luksushusejeren ansvarlig for de skader på luksushuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede luksushus. Luksushusets servicekonsulent laver efter hvert lejerskifte og inden næste lejemåls ikrafttræden en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller dets inventar konstateres. 

I tryghedsgarantien er tillige indeholdt en allrisk forsikring, der dækker skader på det lejede sommerhus. Selvrisikoen er kr. 1.000.

Vejafstand
Der kan være længere vejafstande end angivet i husbeskrivelsen, da alle afstande er i angivet i luftlinje. Der tages forbehold for varierende åbningstider og eventuel sæsonlukning hos lokale indkøbsmuligheder og spisesteder.

* Der gælder andre betingelser for udlejning til virksomheder og institutioner, hvor depositum og rengøring kan opkræves på faktura forud for opholdet.