Tryghedsgaranti

Tryghedsgarantien er inkluderet i lejeprisen og dækker følgende:

Afbestilling/annullering

Ønsker lejer at ændre eller annullere lejemålet gælder følgende retningslinjer:

Indenfor syv dage fra bestillingstidspunktet kan bestillingen frit ændres/annulleres, såfremt der er mere end 4 uger til planlagt ankomst. 

Indtil otte uger før planlagt ankomst

Ved annullering betales et afbestillingsgebyr på 25% af lejen.

Ved ændring betales et ændringsgebyr på kr. 500.

Mindre end otte uger til planlagt ankomst

Bookingen kan ikke ændres/afbestilles med mindre der er tale om en forsikringssag (se mere nedenfor).

Afbestillingsforsikring

Tryghedsgarantien indeholder en afbestillingsforsikring.  Afbestillingsforsikringen dækker, hvis I bliver nødt til at annullere bookingen eller afbryde ferien før tid som følge af bl.a.:

  • dødsfald i sikredes nærmeste familie
  • akut opstået sygdom eller tilskadekomst i sikredes nærmeste familie
  • skilsmisse
  • komplikationer i forbindelse med graviditet
  • uventet opsigelse af sikrede
  • brand eller indbrud i sikredes bolig
  • væsentlig skade i sikredes egen virksomhed som følge af indbrud, brand, bedrageri, overenskomststridige arbejdsnedlæggelser mm.
  • påkrævet tilstedeværelse som vidne eller nævning

Du kan se og læse de fuldstændige forsikringsbetingelser her.

Har du brug for at benytte dig af forsikringen, kan du anmelde skaden online hos Gouda her.

Lejerskader

Lejeren forpligtiger sig til at behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, og lejeren er overfor luksushusejeren ansvarlig for de skader på luksushuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede luksushus. Luksushusets servicekonsulent laver efter hvert lejerskifte og inden næste lejemåls ikrafttræden en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller dets inventar konstateres. 

I tryghedsgarantien er tillige indeholdt en allrisk forsikring, der dækker skader på det lejede sommerhus. Selvrisikoen er kr. 1.000.