Tryghedsgaranti

Tryghedsgarantien er inkluderet i lejeprisen og dækker følgende:

Afbestilling/annullering

Ønsker lejer at ændre eller annullere lejemålet gælder følgende retningslinjer:

Indenfor syv dage fra bestillingstidspunktet kan bestillingen frit ændres/annulleres, såfremt der er mere end 4 uger til planlagt ankomst. 

Indtil otte uger før planlagt ankomst

Ved annullering betales et afbestillingsgebyr på 25% af lejen.

Ved ændring betales et ændringsgebyr på kr. 500.

Mindre end otte uger til planlagt ankomst

Bookingen kan ikke ændres/afbestilles med mindre der er tale om en forsikringssag (se mere nedenfor).

Afbestillingsforsikring

Tryghedsgarantien indeholder en afbestillingsforsikring.  Afbestillingsforsikringen dækker, hvis I bliver nødt til at annullere bookingen som følge af:

  • dødsfald i sikredes nærmeste familie
  • akut opstået sygdom eller tilskadekomst i sikredes nærmeste familie
  • brand eller indbrud i sikredes bolig
  • uventet opsigelse af sikrede
  • påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse af sikrede
  • skilsmisse 

Se betingelserne her

Har du brug for at benytte dig af forsikringen, kan du hente en skadesanmeldelse her.

Lejerskader

Lejeren forpligtiger sig til at behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, og lejeren er overfor luksushusejeren ansvarlig for de skader på luksushuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede luksushus. Luksushusets servicekonsulent laver efter hvert lejerskifte og inden næste lejemåls ikrafttræden en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller dets inventar konstateres. 

I tryghedsgarantien er tillige indeholdt en ansvarsforsikring, der dækker ødelagt indbo. Du kan se betingelserne for forsikringen her.

Har du brug for at benytte dig af forsikringen, bedes du kontakte servicekonsulenten eller Luksushuse.dk.